søndag 24. mars 2019

Derfor gjør inflasjon at du taper penger ved banksparingDet er flere grunner til at banksparing ikke lønner seg. Vi har sett nærmere på noen av de viktigste grunnene. 

For mange er banksparing et trygt sted å plassere sparepengene – og det stemmer at man ikke risikerer å miste pengene i banken. Men det kan hende at man sakte men sikkert får sparepengene redusert der de står på bankkontoen. Det kan høres kontraintuitivt ut, saldoen på kontoen blir jo større og større. Men den virkelige verdien av penger er hva man egentlig kan kjøpe for de og den kan bli redusert. 

Videre skal vi gå gjennom grunnleggende om inflasjon, det er ikke så komplisert som det høres ut som. I tillegg skal vi se på andre faktorer som bidrar til at banksparing ikke er optimalt for plassering av penger. Andre faktorer som skatt spiller også inn. Og gitt at det finnes mange andre alternativer der man kan plassere pengene sine, er det ikke veldig lurt å ha de plassert et sted der man får null eller negativ avkastning. I en tid der flere sliter med dyre lån er det enda viktigere å ta vare på de sparepengene man har.

Grunnleggende om inflasjon Inflasjon betyr at penger mister noe av sin verdi. Det vil si at hundre kroner i dag ikke er verdt like mye om et år, i forhold til hva man kan kjøpe av varer og tjenester for de samme hundre kronene. I de fleste økonomier så er det en viss inflasjon, som drives på av prisøkninger og høyere lønninger. Forutsatt at lønningene holder samme tempo som inflasjonen, så vil man altså ha mulighet å opprettholde samme levestandard. 

Men også sparepenger påvirkes av inflasjonen. Hvis man har hundre kroner på sparekonto i dag vil de på tilsvarende måte være verdt litt mindre om et år. For at pengene skal fortsette å være like mye verdt, må man faktisk klare å få en avkastning som er like høy eller høyere enn inflasjonen. Ellers vil man i absolutte tall ha et høyere beløp, men det er egentlig verdt mindre når man skal bruke det. 

Rente 


På en sparekonto og andre bankkontoer får man rente – betaling for at man lar banken passe på pengene. På en vanlig lønnskonto kan renten være nesten 0 %, men på sparekontoer kan den per i dag være opp mot og noen ganger over 2 %. Hvis man aksepterer å binde beløpet over flere år kan det noen ganger være mulig å oppnå enda høyere renter. Det finnes også noen spesielle kontoer: 


  • BSU-konto som har høyere rente enn vanlig. 
  • Diverse usikrede kontoer fra selskaper som ikke kan tilby samme garanti som banken. 


Skatt 


En faktor som man også må tenke på når man sammenligner inflasjonen med rente man får på sparepengene, er at man betaler skatt av rentene man får. De trekkes ikke direkte fra kontoen og er kanskje ikke så lette å huske på, men de må likevel betales enten via det vanlige skattetrekket av lønn eller som restskatt. Dette betyr at det ikke er nok å oppnå samme prosent rente som inflasjon. Om du har store rentekostnader ved for eksempel forbrukslån så vil dette trekkes fra skatten.

Det er stor grunn til å se nærmere på alternativer til banksparing. Denne typen sparing fører til at man taper penger, og er derfor lite gunstig. Mange kan tjene mye på å undersøke mulighetene for å spare i bolig, fond eller andre investeringer.